ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 00:08
ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް އުރުދުޣާން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސްގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޚަރަދު ހާމަކުރަން ނިންމައިފި
 
ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް ދަތުރުފުޅު ނިމޭތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނޭ
 
މިހާތަނަށް ރައީސް ވަނީ ރަސްމީ ދެ ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރަން ރައީސް އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހާމަކުރައްވަން ނިންމެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަފުޅަށެވެ.

މި ނިންމެވުމާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާ ހަރަދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ދަތުރުފުޅެއް ނިމޭތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވީ ތުރުކީއަށެވެ. އެއީ އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެ ދަތުރުފުޅަށްފަހު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ޚަރަދުތައް އާއްމުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އެ ޚަރަދުތައް ހާމަނުކުރުމުން އޭރު އިދިކޮޅުގައި ތިބެ ފާޑުކިޔުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު މި ސަރުކާރުން ޚަރަދުތައް ހާމަކުރާނެތޯ ސުވާލު އުފެއްދުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް