ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:40
ލައިޕްޒިގުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިންް
ލައިޕްޒިގުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިންް
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
މޮޅާއެކު ލައިޕްޒިގް ހަތަރު ވަނަ އަށް
 
ލައިޕްޒިގް ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުންް 26 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެފްސީ ހެއިޑެންހެއިމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އާރުބީ ލައިޕްޒިގް ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ލައިޕްޒިގްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ލައިޕްޒިގުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ލީޑު ނަގައިދިނީ ލޮއިސް އޮޕެންޑާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން މިނެޓަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ޔޫސުފް ޕޯލްސެން އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ ޑޭވީޑް ރައުމް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގައި ހެއިޑެންހެއިމްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު، ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ބެނެޑިކްޓް ގިމްބާ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ލެނާޑް މަލޮނޭ އެވެ.

Advertisement

މޮޅާއެކު ލައިޕްޒިގް ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުންް 26 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ހެއިޑެންހެއިމް އޮތީ 13 މެޗުން 11 ޕޮއިންޓާއެކު 14 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް