ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:44
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ޕްރޮމޯޝަން
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ޕްރޮމޯޝަން
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޕްރޮމޯޝަން
އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ބޮޑު އިނާމެއް
 
ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ 2 ފަރާތަކަށް 25،000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ގިފްޓް ބަންޑަލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ކާޑު ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ ބީއެމްއެލްއިން ދޫކޮށްފައިވާ އެމެކްސް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުން ކަސްޓަމަރުން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ 2 ފަރާތަކަށް 25،000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ގިފްޓް ބަންޑަލްއެއް ލިބޭނެއެވެ.

އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުން ވިޔަފާރިކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފިޓްނަސް، ކަލިނަރީ، ވެލްނަސް އަދި އެންޓަރޓެއިންމަންޓާ ގުޅުންހުރި ގިފްޓް ބަންޑަލް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 1 ޑިސެންބަރުން 31 ޑިސެންބަރު 2023ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް