ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:32
އާސެނަލްގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް
އާސެނަލްގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
6 ލަނޑުގެ މޮޅަކާއެކު، ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި އާސެނަލް ދެވަނަ ބުރަށް
 
ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވި

ހަ ލަނޑުގެ ބޮޑު މޮޅަކާއެކު, ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެވަނަ ބުރުން އާސެނަލް ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފިއެވެ.

އާސެނަލް އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ޖާގަ ޔަޤީންކުރީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރާންސްގެ ލެންސް 6-0 ން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ހަ ލަނޑު ޖެހީ ހަ ކުޅުންތެރިންނެވެ. 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ލީޑް ނަގައިދިނީ ކައި ހާވާޓްޒް އެވެ. އޭގެ ހަތް މިނެޓުފަހުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިން ބްރެޒިލްގެ ޖެސުސްއެވެ. މިނެޓެއް ފަހުން ސަކާ އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން އާސެނަލްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މާޓިނެލީ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ފަސްވަނަ ލަނޑު ޖެހީ މާޓިންގ އޮޑެގާޑެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި އާސެނަލް އަށް ޖެހުނީ އެއް ލަނޑެވެ. ދެވަނަ ހާފްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ޖެހީ ޖޯޖީނިއޯ އެވެ.

Advertisement

މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ މިވަރުގެ ނަތީޖާއަކަށް އުއްމީދު ނުކުރާ ކަމަށާއި, ފުރަތަމަ 30 މިނެޓު ދިޔައީ ވަރަށް ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ކަމަށެވެ. މެޗުން މޮޅުވުމުގެ އަސްލަކީ އެއީ ކަމަށެވެ. މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. އާސެނަލް އާއެކު ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް