ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:08
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާގެ އަސީރަކު މިނިވަންވުން
ހަމާސްގެ ބަންދުން އެމެރިކާ ރައްޔިތަކު ދޫކޮށްލުމުން ބައިޑެން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އިތުރު އަސީރުން މިނިވަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ބައިޑެން ވަނީ ދެއްވާފައި

ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޣައްޒާގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މިނިވަންކުރި އެމެރިކާ-އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ލިއާޓް ބެއިނިން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ރޭ ދޫކޮށްލުމުން ރައީސް ބައިޑެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ދޫކޮށްލުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި، އެ އަންހެން މީހާ ވަރަށް އަވަހަށް އޭނާގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން މި ހަފްތާގައި ދޫކޮށްލި 39 ގައިދީންގެ ތެރޭގައި ރޭ ދޫކޮށްލި 16 މީހުންނަކީ މިސްރުން މެރުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކޮށް ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހެދި ހަނގުރާމައިގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލި މީހުންކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެއެވެ.

ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އިސްރާއީލުގެ އިތުރު މީހުން ދޫކޮށްލުމާއި ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ އަތްދަށުވި އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަށިތައް އިސްރާއިލާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން

މިސްރާއި ގަތަރުން މެދުވެރިވެގެން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ގައިދީންގެ މުއާމަލާތްތަކަކީ އިސްރާޢީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ އުދުވާންތައް އިތުރަށް ފުޅާވިޔަ ނުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުހިންމު ކާމިޔާބީތަކެކެވެ.

ހަމާސްއިން ހިފަހައްޓާފައިވާ އިތުރު އަސީރުން މިނިވަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވަމުން ރައީސް ބައިޑެން ވަނީ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ އިތުރު ކުރިއެރުންތަކަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ. 

އަދި ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލުމުން މާނަހުރި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި އެވެ. އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް ވައުދުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށް އެ ވައުދުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައީދީން މިނިވަންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ 30 މީހުން އެންމެފަހުން މިނިވަންކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް