ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:42
ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6 ޙަމަލާ
މެއި 6 ޙަމަލާ: ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުން ނެގުނު ތަކެތީގެ ފޮޓޯ ނެގި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
 
އެތަނުން ޖުމުލަ 70 ފޮޓޯ ނަގާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވި
 
އޭގެ ތެރޭގައި 10 ރޭޒަރފުށް، ޕްލާސްޓިކް ޒާތުގެ އެއްޗެހި އަދި ކަށިކޮޅުތަކެއް ހުރި
 
އެތަކެތި ހުރީ މަތި ޖަހައި، ލޭބަލް ކުރެވިފައިވާ ދަޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައި

މެއި 6 2021 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމަކީ ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރި ހެކިވެރިޔާއަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ކްރައިމް ސީން އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި 17 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ، މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވީ، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބައެއް ތަކެތީގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށް އޭޑީކޭއަށް އޭނާ ގޮސްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުން ނެގިފައިވާ ތަކެތިކަމަށެވެ.

އެތަކެތި ހުރީ މަތި ޖަހައި، ލޭބަލް ކުރެވިފައިވާ ދަޅުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި 10 ރޭޒަރފުށް، ޕްލާސްޓިކް ޒާތުގެ އެއްޗެހި އަދި ލޭ ހޭކިފައި ހުރި ކަށިކޮޅުތަކެއް ހުރިކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެތަނުން ޖުމުލަ 70 ފޮޓޯ ނަގާފައިވާކަމަށްވެސް އެ ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނައަށް ހާޒިރުކުރި ހެކިވެރިޔާއަކީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފިޒިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިން ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތެކެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި އައިއީޑީ ހަރުކޮށްފައި ގޮއްވާލި ސައިކަލުގެ އިންޖީނު ނަންބަރާއި “ޗެސިސް” ނަންބަރު ފުހެލާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެކަން ބަލައި، އެ ނަންބަރުތައް ހޯދިފައިވާކަމަށެވެ. އެ ނަންބަރުތަކަކީ ސައިކަލު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުތަކެއްކަން ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވީ، ސައިކަލުގެ ޗެސިސް ނަންބަރު ޖަހާފައި ހުރި ތަން ގާނައި، ނަންބަރު ފުހެލާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުންތަކެއް ޑިސެމްބަރު 20 އަދި 24 ގައި އޮންނާނެކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް