ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:07
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި 50 ވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް؛ ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި 50 ވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑް؛ ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް މެޗު އެއްވަރު، އާސެނަލް އަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެއްޖެ!
 
މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ދެޓީމްގެ މެޗު އެއްވަރުވެ, އާސެނަލް އަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެއްޖެއެވެ.

އެއްވަނާގައި އޮތް ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލް ސިޓީގެ، އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ސިޓީއަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ހާލަންޑެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ ޑިފެންޑަރ ނަތަން އަކޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައެވެ. މިއީ ހާލަންޑް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޖެހި 50 ވަނަ ގޯލެވެ. މިއާއެކު ހާލަންޑް ވެފައިވަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެންމެ އަވަހަށް 50 ގޯލް ހަމަކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ. އޭނާ 50 ގޯލް ހަމަކުރީ 48 މެޗުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ދިހަ މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އެލެގްޒެންޑަރ އާނޯލްޑެވެ. މެޗުގައި ސިޓީން އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް ބަލައިނުގަތީ ރުބެން ޑިއާޒް ލަނޑު ޖެހުމުގެ ކުރިން އެލިސަން އަށް ފައުލް ކުރުމުންނެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް އެއްވަނާގައި އޮތީ 13 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 28 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ތިންވަނާގައި އާސެނަލް އޮތީ 12 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެހެންކަމުން މެޗު ހަމަކުރާއިރު އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުޞަތު އާސެނަލް އަށް އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް