ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 20:36
އަލީ ޒައިދު
އަލީ ޒައިދު
ޔާމީން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުން
ޔާމީން ކުޅުއްވަނީ ބަތްކައްކާ، ނަޝީދުއަށްވީ ވަރުވެސް ވާނެހެން ހިއެއް ނުވޭ: އަލީ ޒައިދު
 
ޔާމީނާއެކު މިވަގުތު އިސްކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ނުސީދާގޮތަކަށް އަލީ ޒައިދު ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ
 
ޔާމީން މިހާރު ޚިޔާރު ކުރައްވަނީ ޖަމާއަތް ދޫކުރައްވައި އެކަނިވެރިކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިހާރު އުޅުއްވަނީ "ބަތްކައްކާ" ކުޅުއްވަން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވީވަރުވެސް ވާނެހެން ހީނުވާ ކަމަށް ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒައިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ޔާމީން މިހާރު ޚިޔާރު ކުރައްވަނީ ޖަމާއަތް ދޫކުރައްވައި އެކަނިވެރިކަން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ އަންދާޒާއަކީ ނަޝީދަށް ވީ ވަރުވެސް ނުވާނެކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޒައިދު ވަނީ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިސްތިއުފާއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކޯލިޝަނުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ގޮވާލުމުން އެކަމަށް ވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. ރުޅިޔާ ޙަސަދަވެރިކަމަކީ މީހާއަށް ހެޔޮ ނުބައި އޮޅި، މަގުގެއްލޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އިސްލާމީ ވަތަނީ ވެރިކަމެއް ރައީސް މުއިއްޒު ކުރައްވާތަން ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޒައިދު ޔާމީނަށް ފާޑުވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެން އައު ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވަނީ ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލެވެ.

ޔާމީނާއެކު މިވަގުތު އިސްކޮށް ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ނުސީދާގޮތަކަށް އަލީ ޒައިދު ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ޔާމީން މަގުމަތިކޮށްލައްވަނީ ވަޒީރުކަން ނުލިބުނު ދެތިންބޭފުޅަކު ވެގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް