ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:34
ރާއްޖެ ޓީވީން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި
ރާއްޖެ ޓީވީން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ރާއްޖެޓީވީން ކަރަންޓު ކެނޑުން
ރާއްޖެޓީވީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ، ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައި
 
ކަރަންޓު ލިބޭނީ 3:15ގައި
 
ކަރަންޓު ކަނޑާލީ ސްޓެލްކޯއިން އަޕްގްރޭޑިންގ މަސައްކަތެއް ކުރާތީ
 
ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ 2:00ގައި

ރާއްޖެޓީވީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ މެންދުރުފަހު 2 ޖަހަނިކޮށެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެޓީވީގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ރާއްޖެޓީވީ ހިމެނޭ ސަރައްދުގައި ކަރަންޓު ނެޓްވޯރކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާތީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00ން ފެށިގެން 3:15އާ ހަމައަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ލައިފް ސަޕޯޓް އިކްވިޕްމަންޓެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 104ށް ގުޅައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް