ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 20:21
ޗައިނާ ގެ ބޮޑުފާރު މަތީ ތިބި ޓުއަރިސްޓުންތަކެއް
ޗައިނާ ގެ ބޮޑުފާރު މަތީ ތިބި ޓުއަރިސްޓުންތަކެއް
ބީބީސީ
ޗައިނާއިން 6 ގައުމަކަށް ފްރީ ވިސާ ދިނުން
ޗައިނާއިން އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން 6 ގައުމަކަށް ވިސާ ފްރީ ކޮށްދީފި
 
ވިސާއުސޫލަށް މިގެނެވުނު ބަދަލަކީ ޗައިނާއަށް އަންނަމުންދާ "ހައިކޮލިޓީ" ތަރައްގީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްކޮށް އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާއިން 6 ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ފްރީ ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ފްރީ ވިސާލިބޭނެ ހަ ގައުމަކީ ފްރާންސް، ޖަރމަނީ، އިޓަލީ، ނެދަލަންޑްސް، ސްޕެއިން އަދި މެލޭޝިޔާއެވެ. މިނިންމުމަށް އަމަލު ކުރެވޭނީ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށްވެސް އެމިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ވިސާ ގަވާއިދަށް އަލަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ޑިސެމްބަރު އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ދެންނެވުނު 6 ގައުމުގެ އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓް ހޯލްޑަރުންނަށް ވިސާނެތި 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވިޔަފާރި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުންތަކަށް ޗައިނާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވިސާއުސޫލަށް މިގެނެވުނު ބަދަލަކީ ޗައިނާއަށް އަންނަމުންދާ "ހައިކޮލިޓީ" ތަރައްގީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްކޮށް އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލެއް ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ވިސާ ޤަވާއިދު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރާ ގާތްގަޑަކަށް އެންމެންހެން ވިސާ ނަގަން ޖެހެއެވެ. ވިސާ ނުނަގާ މިވަގުތު ޗައިނާއަށް ވަދެވޭ ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ވިޔަފާރި، ޓުއަރިޒަމް ނުވަތަ އާއިލާ މެމްބަރުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްދާ ސިންގަޕޫރު އަދި ބުރޫނާއީގެ ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ. އެމީހުންނަށްވެސް ދެވެނީ 15 ދުވަހުގެ ފްރީ ވިސާއެވެ.

ކޮވިޑް 19 އާގުޅިގެން 2020 ގެ މާރޗް މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަންދު ކޮށްފައެވެ. އަދި އާންމުކޮށް ވިސާ ދޫކުރަން ފެށީ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުއެވެ. ކޮވިޑް 19ގެ ކުރިން ޗައިނާ އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ޓުއަރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރަމުން އައި ގައުމެކެވެ.       

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް