ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 18:33
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފުން ކެޑޭޓް ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
މި ސެޝަންގައި އެ ސްކޫލުގެ 128 ކެޑޭޓުން ބައިވެރިވި

އައްޑޫ ސިޓީ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓް ކޭމްޕްގެ ދަރިވަރުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގައި ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ހެޑްކުއޯޓަރޒްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އެ ސްކޫލުގެ 128 ކެޑޭޓުން ބައިވެރިވިއެވެ.

Advertisement

މި ސެޝަންގެ ތެރޭގައި، ކެޑޭޓް ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ވީލްޑް ކްރާފްޓާއި އަންއާމްޑް ކޮމްބެޓް އަދި ނައިޓް ޓްރެއިނިންގއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޕްރެކްޓިކަލް ބައިތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ސެޝަންގައި ކިޔަވައިދިނީ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިފައިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް