ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:01
މޮރީނިއޯ (ކ) އާއި އެންޗެލޮއްޓީ
މޮރީނިއޯ (ކ) އާއި އެންޗެލޮއްޓީ
ގޫގުލް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
މޮރީނިއޯ އެންޗެލޯޓީއަށް: ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލާނީ ބޮޑު މޮޔައެއް!
 
އެންޗެލޯޓީ ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވާން އަނގަބަހުން އެއްބަސްވެފައި

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލާނަމަ އެއީ ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ކުރާ ވަރަށް ބޮޑު މޮޔަކަމެއް ކަމަށް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކޯޗުކޮށްދިން ރޯމާގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ބުނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެންޗެލޯޓީގެ ހިދުމަތަށް އެދެމުންދަނިކޮށް އޭނާ އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަކީ މޮޔަކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކުލަބުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒްގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެންޗެލޯޓީ އަށް ލިބިފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލާނީ މޮޔަޔަކު. ސަބަބަކީ އޭނާ އަށް ރައީސްގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮއްވާ އަދި އޭނާ ހުންނަން އެދިއެދި ހުއްޓައި އެކުލަބު ދޫކޮށްލުމަކީ މޮޔަކަމަކަށްވާތީވެ. އެންޗެލޯޓީ އަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ރެއާލް މެޑްރިޑް. އަދި މެޑްރިޑަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ކޯޗަށް އޭނާ
މޮރީނިއޯ
މޮރީނިއޯ (ވ) އާއި އެންޗެލޮއްޓީ - ގޫގުލް

ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ވަނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވާން އަނގަބަހުން އެއްބަސްވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަނީ އޭނާ އަށް އައު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. މިކަމާމެދު އެންޗެލޯޓީ އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ އޭނާ ރޯމާއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ވެސް ދުވަހަކުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ލީގުގައި ކޯޗުކޮށްދޭން ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ މިއަދުތޯ މާދަމާތޯ ބުނަން ނޭނގެ. އަހަރެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދާން ބޭނުން
މޮރީނިއޯ

ކުލަބުން އޭނާ ބޭނުންވާ ވަރަށް ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ހަރަދުނުކުރާތީވެ މޮރީނިއޯ އާއި ރޯމާގެ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފަ އެވެ.

މޮރީނިއޯ އާއި އެންޗެލޯޓީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ކޯޗުންނެވެ. އިޓަލީގެ ކޯޗު އެންޗެލޯޓީ ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އޭސީމިލާން އަދި ބަޔާން އާއި ޕީއެސްޖީގައި ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ ވަނީ ޕޯޓޯ އާއި އިންޓަމިލާން އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އިތުރުން ރޯމާގައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފަ އެވެ. ދެ ކޯޗުން ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްނުދެ އެވެ. އެކަމަކު ކެރިއަރުގެ ފަހު ބައިގައި ގައުމީ ޓީމަކަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ ދެ ކޯޗުންގެ ވެސް އުއްމީދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް