ކ. މާލެ
|
24 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 05:28
ސަސްއާއި އީގަލްސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން؛ ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
ސަސްއާއި އީގަލްސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން؛ ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސަސް ބަލިކޮށް، އީގަލްސް ލީގު ހޯދުމުގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފި
 
މާޒިޔާ ބަލިކޮށްގެން އީގަލްސް އަށް ލީގު ހޯދޭނެ

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އީގަލްސް އިން ސުޕަރު ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯރޓްސް (ސަސް) ބަލިކޮށް, ލީގު ހޯދުމުގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މެޗަށް ނިކުއިންއިރުވެސް އެއްވަނާގައި އޮތް އީގަލްސް އިން ސަސް ބަލިކުރީ 5-2 ނެވެ. މެޗުގައި ފެނުނު ހަތް ލަނޑުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހާފްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހާ އީގަލްސް އަށް ކުރިހޯދައިދިނީ އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ދެވަނަ މިނިޓްގައި އިބްރާހީމް އަތީގު ހަސަން ލަނޑު ޖަހާ ސަސް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނެވެ. އީގަލްސް އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިހޯދީ ޕެޓްރޮވިޗްގެ ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ނުވަ މިނިޓް ފަހުން ރިޒޭ ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނެވެ. މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނިޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އަލީ ނަސޫހު ރަޝީދު ލަނޑެއް ޖަހާ ސަސް އަށް އުއްމީދެއް ހޯދަދިދިނަސް, މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ރިޒޭ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ހެދި ހެޓްރިކާއެކު އީގަލްސް އިން މޮޅު ޔަގީން ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު ވަގުތުގައި ޒައިން ޒަފަރު ލަނޑު ޖަހާ އީގަލްސްގެ އުއްމީދު ފަނޑުނުވެ ދަމަހައްޓައި ދިނެވެ.

މިމޮޅާއެކު އީގަލްސް އެއްވަނާގައި އޮތީ 13 މެޗުން 35 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. މާޒިޔާ ދެވަނާގައި އޮތީ 11 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކުރާއިރު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށެވެ. ނަމަވެސް އީގަލްސް އަށް ބާކީ އޮތީ މާޒިޔާ މެޗަށް ވުމުން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްގެން, ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އީގަލްސް އަށްވެސް އެބައޮތެވެ. 27 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނާގައި އޮތީ ސަސް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް