ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:46
ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމް ބޭނުން ކުރަން ޓެސްޓްތައް ހެދުމުގެ ތެރެއިން
ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމް ބޭނުން ކުރަން ޓެސްޓްތައް ހެދުމުގެ ތެރެއިން
އެމްއޭސީއެލް
ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމު ޓެސްޓުކުރުން
ވީއައިއޭގައި ބޯޓުތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމު ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި
 
އަލަށް ގާއިމްކުރި ފިއުލް ފާމުގެ ކެޕޭސީޓީ ވަނީ 45 މިލިއަން ލިޓަރު އިތުރުވެފައި
 
ތެޔޮއެޅުމުގެ މަސައްކަތް 70 އިންސައްތަ އަވަސްވާނެ
 
ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކް ޓެސްޓުކުރުމަށް ފަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނީ 2024ގެ ކުރީކޮޅު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ބޯޓުތަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޒަމާނީ ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމު ޓެސްޓް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނީ ޒަމާނީ ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމު ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކް ޓެސްޓުކުރުމަށް ފަހު ބޭނުންކުރަން ފަށާނީ 2024ގެ ކުރީކޮޅު ކަމަށެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ މި ބަދަލާއެކު ވީއައިއޭގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހަލުވި ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، ތެޔޮއެޅުމުގެ މަސައްކަތް 70 އިންސައްތަ އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ. އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ ކުރިން ވައިޑް ބޮޑީ އެއާކްރާފްޓަކަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް ގަޑިއެއްހާ އިރު ހޭދަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނެޓްވޯކާ އެކު އެކަމަށް ހޭދަވާނީ 15 ވަރަކަށް މިނެޓު ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއާޕޯޓްގެ ފިއުލް ހައިޑްރަންޓް ނިޒާމު ގާއިމްކޮށްފައި ވަނީ 8 ކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހޮޅިއަޅައިގެންނެވެ. އަލަށް ގާއިމްކުރި ފިއުލް ފާމުގެ ކެޕޭސީޓީ ވަނީ 45 މިލިއަން ލިޓަރު އިތުރުވެފަ އެވެ. އެ ފާމްގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރަން ތިން ޓޭންކް ހުންނާނެ އެވެ. އާ ފިއުލް ޓޭންކުތަކާ އެކު ފިއުލް ފާމް ކެޕޭސިޓީ 60 މިލިއަން ލިޓަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ވީއައިއޭގައި ހުންނަނީ 13 މިލިއަން ލިޓަރު ރައްކާ ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް