ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:34
އެމެރިކާ ގެ ކޭސީ މެކިންޓަޔަރ އާއި ފިރިމީހާ
އެމެރިކާ ގެ ކޭސީ މެކިންޓަޔަރ އާއި ފިރިމީހާ
ބީބީސީ
މެޑިކަލް ބިލު ދެއްކުމަށް އެހީވުން
މަރުވަމުން ކުރި ވަސިއްޔަތަކުން މެޑިކަލް ބިލު ނުދެއްކިފަތިބި މީހުންގެ 16 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ދައްކާދިން އަންހެނެއް
 
ހެލްތު ރިސަރޗް ނޮންޕްރޮފިޓް ޖަމާއަތުން ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާގަ އެކަނި މެޑިކަލް ބިލު ނުދެއްކިފަ ސަތޭކަ މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ

"އޮވޭރިއަން" ކެންސަރުޖެހިގެން މިދިޔަ ހަފްތާގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްސިޓީގެ އަންހެނަކު، މެޑިކަލްބިލް ނުދެއްކިފަތިބި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް 16 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކޮށްފިއެވެ.

މިފައިސާ އެއްކުރުމަށް އޭނާވަނީ އޭނާގެ ފޮލޮވަރުންގެ ކިބައިން އެހީ އަށް އެދި ސޯޝަލްމީޑިޔާ ޕޯސްޓެއްލާފައެވެ. އޭނާ މަރުވުމަށް ފަހު ޖަހާފައިވާ ޕޯސްޓްގައި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ކޭސީ މެކިންޓަޔަރ ވަނީ އޭނާ ފައިސާ އެއްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ކިޔާދީފައެވެ. އެއީ ފައިސާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ މެޑިކަލް ބިލު ނުދެއްކިފަ ތިބި މީހުންނަށް އެހީވުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. "މިޕޯސްޓް ތިބާ ކިޔަމުންދާނަމަ އޭގެ މާނަޔަކީ އަހަރެން މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފިއެވެ." އޭނާގެ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހޭދަކުރުމަށް އޭނާޔަށް ލިބުނު ކުރުމުއްދަތުގެ އުފާހާސިލް ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ބުނަމުން މެކިންޓަޔަރ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހުރިހާއެންމެންދެކެވެސް ލޯބީވީ މުޅިހިތާ ފުރާނައިންކަމަށާ، ހަމައެފަދައިން އޭނާދެކެ ލޯބިވީ މީހުންގެ ލޯބީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށްވަޒަން ކުރާކަމަށެވެ. ދިރިހުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ގަސްތު ކުރަނީ މެޑިކަލް ބިލު ނުދެއްކިފަ ތިބި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާއަށް ކުރިމަތިވި ބަލީގެ ހާލަތުގައި އެންމެ ހައިކޮލިޓީ ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބުނީތީ ޝުކުރުވެރިވާކަން ފާހަގަ ކޮށް ހަމަ އެފަރުވާ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ލިބުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޭސީ މެކިންޓަޔަރ މަރުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ މަރުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހާހަމަޔަށް(އެއްހަފްތާތެރޭގައި) އޭނާގެ އާއިލާއިން ވަނީ 170،000ޑޮލަރު ހޯދާފައެވެ. އޭނާގެ ކެމްޕެއިން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ  "ރިޕް މެޑިކަލް ޑެޓް" ކިޔާ ޖަމާއަތަކާ ގުޅިގެން ކަމުން އެފަރާތުންވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރު ކޮށް ދީފައެވެ. މިގޮތުން މެކިންޓަޔަރ ދޭ ކޮންމެ ޕެނީ އަކަށް ޑޮލަރެއްގެ ދަރަނީގަ އެމީހުން ހިފާފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. އެހެން ކަމުން 170،000ޑޮލަރުން ވަނީ 17 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި މައާފު ކޮށްދެވިފައެވެ.

ހެލްތު ރިސަރޗް ނޮންޕްރޮފިޓް ޖަމާއަތުން ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާގަ އެކަނި މެޑިކަލް ބިލު ނުދެއްކިފަ ސަތޭކަ މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

މެކިންޓަޔަރ އަށް ޖެހުނު އޮވޭރިއަން ކެންސަރ އަށް ފަރުވާ ހޯދަން އޭނާ ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ފަހު ފަސްދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ "ހޮސްޕިސްކެއާ" ނުވަތަ ގޭގައޮވެ ފަރުވާ ލިބެމުންނެވެ. އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނާ ގޮތުގައި ޖަނާޒާ ބާއްވާނީ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ދުވަހެއްގައެވެ. އެހާތަނަށް އަދިވެސް ގިނަބަޔެއްގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އާއިލާއިން އުންމީދު ކުރެއެވެ.

މެކިންޓަޔަރ މަރުވި އިރު ހުރީ މީހަކާ އިދެގެންނެވެ. އަދި 18 މަހުގެ އަންހެން ދަރިއަކު އެބަހުއްޓެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް