ކ. މާލެ
|
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:01
ބިންވެރިޔާ ސްކީމް
ބިންވެރިޔާ ސްކީމް
މިހާރު
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު
ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންނަށް، އެމީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ތަނަކުން، އެ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށް ދޭނަން: ސަރުކާރު
 
ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޭއިރު، ނާއިންސާފުން ކަމެއް ހިނގާނަމަ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް، ކުރިން ފިރުޒުލް ވިދާޅުވި
 
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އޭސީސީން އަންގާފައިވާތީ، އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައި

ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދީފައިވާ މީހުންނަށް، އެމީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ތަނަކުން، އެ މިންވަރަށް ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް ދީފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅުތައް ހިމެނޭގޮތަށް އާއްމުކުރެއްވި "ހަފްތާ 14"ގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި، ކުރީ ސަރުކާރުން ދިން ފްލެޓާއި ގޯއްޗާމެދު އަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހިމަނުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ވެރިކަަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޑރ. މުއިއްޒުވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ވާހަކަދައްކަވާއިރު، ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކާމެދު އަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީން ސުވާލު ދެންނެވުމުން, ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ޚަލީލް ވަނީ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ތަންތަން އަތުލެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ މަޝްރޫއެއްވެސް ނުހުއްޓި، ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް ފިރުޒުލް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއް ގެއްލޭގޮތަށް އަމަލުނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލޭ ސަރަހައްދުން ފްލެޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން ބައެއް ފްލެޓުތައް އަތުލައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް މީގެ ކުރިން ފިރުޒުލް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދޭއިރު ނާއިންސާފުން ކަމެއް ހިނގާނަމަ، އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އަންގާފައިވާތީ، އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް