ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:13
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީގެ ލީޑަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ތިން މެމްބަރުން
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީގެ ލީޑަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ތިން މެމްބަރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުކަމަށް 3 މެމްބަރުން ވާދަކުރައްވަނީ، އިންތިޚާބު ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
އެމްޑީޕީއަކީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕާޓީ
 
3 މެމްބަރުން ޕީޖީ ލީޑަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ
 
އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ން 16:00ށް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނީ، ހުސްވެފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު، 23 ނޮވެމްބަރ 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ން 16:00ށް، އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި (ގ. ނިއުޝާ / 3ވަނަ ފަންގިފިލާގައި) އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ތިން މެމްބަރުން ވާދަކުރައްވާ ކަމަށްވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކު އައްޔަންކުރުމަށް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ، ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ:

Advertisement

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1- މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން, އަލިފުށީ ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2- އަބްދުލް ޣަނީ އަބްދުލްހަކީމް، ކުރެންދޫ ދާއިރާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3- އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ކާށިދޫ ދާއިރާ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކައުންސިލްތަކަށް ބިރު ދައްކާތީ، އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް