raajjemv logo
ޕާކިސްތާން
ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެެގެން 26 މަރު
 
ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތާލިބާން އިން ވަނީ ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު
2,448
ކ. މާލެ |
25 ޖުލައި 2017 | އަންގާރަ 10:57
ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދަނީ
ގޫގުލް

ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޯމަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެެގެން 26 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި ބޮމުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ލާހޫރުގެ ތަރުކާރީ ވިއްކާ މާރުކޭޓެެއްގައެެވެ. މި ތަރުކާރީ ވިއްކާ މާރުކޭޓު ހުންނަނީ ލާހޫރުގެ މަޝްހޫރު އަރްފާ ސޮފްޓްވެއާ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކް އަށް ވަންނަ އެންޓްރެންސްގައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހާދިސާގައި 54 މީހުން ޒަޚަމްވިއިރު މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަ ފުލުހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ތާލިބާން ނުވަތަ ތެހްރީކް- އެ-ތާލިބާން އިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވާއިރު އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފައި ވަނީ ދިން ހަމަލާއަކީ ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

ޕާކސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް  ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވާފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންނަށް "އެންމެ ރަނގަޅު ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަށް" އަންގަވާފައެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް