ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:23
ޔަމާލް ސްޕެއިން އަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިދިނުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ޔަމާލް ސްޕެއިން އަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިދިނުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔުރޯ ކޮލިފައިންގ
16 އަހަރުގެ ޔަމާލް ސްޕެއިންއަށް ދެވަނަ ލަނޑު، ސައިޕްރަސް އަތުން މޮޅު!
 
ސްޕެއިނުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ން

ސްޕެއިންގެ ކުރިމަގާ ގުޅިފައިވާ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ޔަމާލް ގައުމީ ޓީމަށް ޖަހައިދިން ދެވަނަ ލަނޑާއެކު ސައިޕްރަސް އަތުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ސައިޕްރަސް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ސްޕެއިން އަށް ޖަހައިިދިނީ 16 އަހަރުގެ ޔަމާލް އެވެ. މިއީ އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ޖެހި ދެވަނަ ލަނޑެވެ. މެޗު ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. ސްޕެއިންގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ އޮޔާޒަބަލް އާއި ހޮސޭލޫ އެވެ. ސްޕެއިންގެ ތިން ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފްގައެވެ. މެޗުގެ ފަހު ފަނަރަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ސައިޕްރަސް އަށް ލަނޑު ޖެހައިދިނީ ޕިލީސް އެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހި ޔަމާލް އަކީ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމާއި, ބާސެލޯނާ އަށްވެސް ލަނޑު ޖަހައިދިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ކޮލިފައިންގ ގްރޫޕް އޭގައި ސްޕެއިން އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާ އެކު އެއްވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް