ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 07:42
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބީއެމްއެލްގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކޮށްފައި
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބީއެމްއެލްގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކޮށްފައި
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުންނަށް ކެންސަރު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކެންސަރ ސޮސައިޓީއާ ގުޅިގެން
 
މި ޕްރޮގްރާމުގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކެންސަރ ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބީއެމްއެލްގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރާއި ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރަށް ވަނީ މުވައްޒަފުން ސްކްރީންކޮށްފައެވެ.

ބީއެމްއެލުން މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

ބީއެމްއެލުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ބޭންކުން ދަނީ ގަވާއިދުން މުވައްޒަފުންނަށް ކެންސަރ ސްކްރީން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވަމުންނެވެ. އަދި، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޓެސްޓު ކުރުމާއި ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރިން ދެނެގަތުގެ މުހިންމުކަން މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔާދީ ބާރުއަޅަމުން އަންނަކަން ވެސް އެ ބޭންކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ކެންސަރ ސޮސައިޓީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލުން ވަނީ މި ނޮވެންބަރު މަހު ކެންސަރަށް ސްކްރީންކުރުމާއި ކެންސަރަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ވެސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާފައެވެ.

ބީއެމްއެލުން އަންނަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެންސަރަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް، ދުރާލާ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޕިންކް ރިބަން ރަން-ވޯކް އަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް