ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 13:50
އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން ހުއްޓުވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޚާރިޖީގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރުން
އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން ހުއްޓުވައިދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ޚާރިޖީގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދިވެހިން ފަލަސްތީނާއެކު
އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމަށް ރައީސަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
 
މިހާރުން މިހާރަށް އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓު ބޭން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ބުދަ ދުވަހު މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖުވެސް ކޮށްފައިވޭ
 
އިސްރާއީލު ފަތުރުވެރިން ފަރާތުން ލިބޭ ފައިސާ ދިވެހި އިގުތިސޯދުގައި ދައުރުވާން ދިވެހިންވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވޭ
 
ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރެއް

އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ އެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މި ކޮމިޓީގެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތަކުން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި، އިޒްރޭލު ގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައުން ހުއްޓުވައިދެއްވުން އެދި ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވާއިރު، ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެމްބަރުން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން މަނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީއާއި، ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެވެސް އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މެމްބަރުން ވަނީ އިސްރާއީލު ފަތުރުވެރިން ފަރާތުން ލިބޭ ފައިސާ ދިވެހި އިގުތިސޯދުގައި ދައުރުވާން ދިވެހިންވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ވުމާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޓީން ލަފާ އަރުވާއިރު، އެކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވުމަށްވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޮމިޓީން އެހެން ނިންމާފައިވާއިރު، މިހާރުން މިހާރަށް އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓު ބޭން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ބުދަ ދުވަހު މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖުވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް