ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 09:29
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ގޫގުލް
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
މައްސަލަ ޖެހުނު ކޮފިނާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ރޮނާލްޑޯ ގަނެފި
ކޮފިނާ މީޑިއާ ގަތީ ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ޕޯޗުގަލްގެ ނޫސްތަކުން ނުބުނޭ

ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ މައްސަލަތަކެއް ޖެހުނު ކޮފިނާ މީޑިއާ ގްރޫޕް އޭނާ ގަނެފި އެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ހަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އަދި އެންމެ މުއްސަނދި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަކީ ކޮފިނާ މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ މިހާރު އެންމް ބޮޑު އެއް ހިއްސާދާރު ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމުގެ އިތުރަށް ރެސްޓޯރަންޓާއި ހޮޓަލާއި، ހެއާ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމާއި ގަޑި އާއި ސެންޓް ފަދަ ވިޔަފާރި ވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު 409 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް އިއްތިހާދަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮނާލްޑޯ ކޮފިނާ މީޑިއާ ގަތީ ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް ޕޯޗުގަލްގެ ނޫސްތަކުން ނުބުނެ އެވެ. އެމީޑިއާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ނޫސްތައް ޝާއިއުކުރާ މީޑިއާއެކެވެ.

ކޮފިނާ އަކީ މީގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯގެ ޒާތީ ވާހަކަތައް އާއްމުކޮށްގެން އޭނާއާ ވަރަށް ބޮޑަށް މައްސަލަ ޖެހުނު ބައެކެވެ. މި ގޮތުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ކޮފިނާ ގްރޫޕް ގޮވައިގެން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ކޯޓަށް ވެސް ގޮސްފަ އެވެ.

ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ކޮފިނާ މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ސީއެމްޓީވީގެ މައިކެއް ވެސް ކޯރަށް އެއްލާލައިފަ އެވެ. ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެ ޓީވީގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެކަމާ މައާފަށް އެދި އެމީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1000 ޔޫރޯ ވެސް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް