ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:38
ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާއިން ތުރުކީގެ ޖަމިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ
ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާއިން ތުރުކީގެ ޖަމިއްޔާއަކާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ
ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާ
ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާ
ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާއިން ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ޣައްޒާ އާއި މޮރޮކޯއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެނީ
 
މި އެހީ ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާއިން ފޯރުކޮށްދެނީ އެހެނިހެން ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން
 
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް ވަނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައި

މޮރޮކޯ އާއި ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން، ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން މި އެހީތަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ދަނީ އެކި އެހެނިހެން ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ތުރުކީގެ "ޗާންސޫޔޫ" މެދުވެރިކޮށް ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ހޮޓްމީލް ޕެކް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވެސް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާއިރު މިދާދު ފަލަސްތީނާ ގުޅިގެން އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ޣައްޒާގެ އާއިލާތަކަށް ފައިސާގެ އެހީވެސް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ވަރުގަދަކުރަމުންދާއިރު މީގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި މިސްކިތްތަކަށާއި ސްކޫލްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް އިސްރާއީލުން ދަނީ ބޮން އަޅަމުންނެވެ.

ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާގެ ޖެނެރަލް ސެކެރެޓްރީ އަހްމަދު ފައިސަލް ވީދާޅުވި ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ދެ ގުނައަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޖަމިއްުޔާއިން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އުފާވެރި ޚަބަރުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި މޮރޮކޯއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާއިން ދަނީ އެހީތެރިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ މަންދޫބުން ވަނީ މޮރޮކޯއަށް ގޮސް ބިންހެލުމުގައި ގެދޮރުގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅެމުންދާ ހަ ޞަރަހައްދަކަށް އެހީގެ ތަކެތި ބަހާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިއީ ފިނިމޫސުން ކަމަށްވުމުން ފިނިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންވާނެ ފިނި ހެދުމާއި ރަޖާއާއި ނިދާ ގޮދަޑި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ފައިސާގެ އެހީވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި އާއިލާތަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މޮރޮކޯއިން އެހީގެ ތަކެތި ބެހި ސަރަހައްދުތަކަކީ އަސްނީ, އަޣްބަލޫ, މައުލާ އިބްރާހީމް, އަނާނީ, ތިނިރިތް, ތުފްޚާތް، ތަމްގްންސްއެވެ.

ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް ޣައްޒާ އާއި މޮރޮކޯގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތް- ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް

ރުފިޔާ-  7770000141499 

ޑޮލަރު-   7770000129942

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި