ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 04:17
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަން
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ޓެކްނިކަލް ކޯސްތައް
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގާ ޓެކްނިކަލް ކޯސްތަކުގައި ސްކޫލު ކުދިން ބައިވެރިކުރަނީ
 
ބްރިޖިންގް އެކްސެލެންސ،ް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކުގެ ގުރޭޑު ނުވައެއް އަދި ދިހައެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގާ ޓެކްނިކަލް ކޯސްތަކުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް ނުވައެއް އަދި ދިހައެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނާ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނެޝަނަލް ލެވެލް ސެޓްފިކެޓް ތިނެއް އަދި ހަތަރެއްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު "ބްރިޖިންގް އެކްސެލެންސ،ް ސްކޫލް ސްޓޫޑެންޓްސް ޓިވެޓް ޕްރޮގްރާމް"ގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކުގެ ގުރޭޑު ނުވައެއް އަދި ދިހައެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement

ރަށްރަށުގައި އެޅޭ އިންސްޓިއުޓްތަކަކީ އަތޮޅުތެރެއަށް މަސައްކަތުގެ ތައުލީމު ފޯރުކޮށް ފުޅާކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

މިހާރު ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިއުޓްތައް ގާއިމުކުރަނީ ރ. އަލިފުށްޓާއި ހއ. ދިއްދޫގައެވެ. އެގޮތުން އަލިފުށީގައި ގާއިމުކުރަނީ ރ އަތޮޅުގެ ޓެކްނިކަލް އިންސްޓިއުޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި