ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:29
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
5 މިލިއަން ރުފިޔާއިން މަތީގެ ބީލަންތައް މިހާރު ހުށަހެޅޭނީ ބީލަން ޕޯޓަލުން
 
ބީލަން ޕޯޓަލް ވަނީ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށްފައި
 
އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިގަނެވޭނެ

ދައުލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއިން މަތީގެ ބީލަންތައް ދެން ބަލައިގަންނާނީ ބީލަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ސަރކިއުލާއެއްގައި ބުނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ބީލަންވެރިން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ބީލަން ޕޯޓަލް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ބީލަން ޕޯޓަލް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

Advertisement

އެ ޕޯޓަލް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ ހުރިހާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކެއް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސުން ބުންޏެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ އާއްމު ބަޖެޓުން އިއުލާންކުރާ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ ހުރިހާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ބީލަންތައް ބީލަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް