ކ. މާލެ
|
14 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:43
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އިދާރާ ބޭރުގައި
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް އިދާރާ ބޭރުގައި
މިހާރު
އެފްއޭއެމް
ތަހުގީގާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުން އަދި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ: ފުލުހުން
 
އެފްއޭއެމުން އެދުނު ކޮމްޕިއުޓަރ ހާރޑިސްކުގެ އިމޭޖް އެކްސްޓްރެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު، ވަގުތުން ހަވާލު ކޮށްފައިވާނެ

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ފުލުހުން ފެށި ތަހުގީގާ ގުޅިގެން، އެ އިދާރާގެ ހިންގުމަށް ހުރަހެއް އަދި މުބާރާތެެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނީ، އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި މީޑިއާ ތަަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އެފްއޭއެމަށް ވަދެ، އެ އިދާރާ ބަަލައި ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި އެފްއޭއެމުން ބުނީ، ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ބައެއް ސާމާނު ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް އެފްއޭއެމްގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި، ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ އެހެން މުބާރާތްތައް ވެސް ފެށުން ލަސްވާނެ ކަމަށް ބުނެ، ލީގުގެ ފެށުން ވަނީ ލަސްކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ފުލުހުން ފޮނުވި މެސެޖުގައި ވަނީ އެކަން ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އިދާރާ ބަލައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތަކެއްޗާއި ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް މުބާރާތެއް ހިންގުމަށް ހުރަހެއް ދިމާވާނެ ޙާލަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެފްއޭއެމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން އިސްވެ އެފްއޭއެމާ ވާހަކަ ދައްކައި، އެފްއޭއެމުން އެދުނު ކޮމްޕިއުޓަރ ހާރޑިސްކުގެ އިމޭޖް އެކްސްޓްރެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު، ވަގުތުން ހަވާލު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ތަހުގީގަކީ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ކިތާބީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއް ކަމަށާއި، އެއީ ޒާތީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ތަހުގީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެރަނަލް (ޕީޖީ) އޮފީހާ ހިއްސާކުރަމުން ދާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް