ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:35
"އޯކިޑް 707"
"އޯކިޑް 707"
ގއ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްދޯނި
ގއ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްދޯންޏެއް ކަމަށްވާ "އޯކިޑް 707" ދެބުރިވެއްޖެ
 
އެ ދޯނި ދެބުރި ވީ މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް
 
ސިފައިންގެ ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފޯތު ސްކޮޑްރަންއިން ދަނީ ދޯންޏަށް އެހީވަމުން
 
ބޯޓު ބިންދައިގެން ދިޔައީ، އައްޑޫގެ ހުޅަނގު އުތުރުން 25 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި އޮއްވާ

ގއ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްދޯންޏެއް ކަމަށްވާ "އޯކިޑް 707" ދެބުރިވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި އެ ދޯނި ދެބުރި ވީ މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ބޯޓު ބިންދައިގެން ދިޔައީ، އައްޑޫގެ ހުޅަނގު އުތުރުން 25 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި އޮއްވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއި އެކު ސިފައިންގެ ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްޓްގާޑް ފޯތު ސްކޮޑްރަންއިން ދޯންޏަށް އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ،

އޭރު ދޯނީގައި ތިބީ 10 ދިވެހިންނާއި 13 ބިދޭސީންކަމަށާއި އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް