ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 15:59
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީންގެ މައްސަލަ
އަމީންގެ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަ: 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި
 
އަމީން އަކީ އެމެރިކާއިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ
 
އުފުލި ދައުވާގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އަމީނަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހެއް ކަމަށް
 
އޭނާ ތަންފީޒުކުރަން ޖެހެނީ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމަށް ފަހު 23 އަހަރު

ޓެރަރިޒަމްގެ ދެ މައްސަލައެއްގައި ބަންދުގައި ހުރި މުހައްމަދު އަމީނުގެ މައްޗަށް ކުރި ދެ ދައުވާ ވެސް ސާބިތުވެ، 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވައިފި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް 27 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެ ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި އެވެ.

އެގޮތުން 27 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރި ނަމަވެސް، ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމަށް ފަހު، ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނީ 23 އަހަރާއި، 11 މަހާއި އަދި 9 ދުވަސް ކަމަށް އެ ހުކުމުގައި ވެ އެވެ.

އަމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާގައި ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އަމީނަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ، ދީނީ ވަކި ފިކުރެއް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރި މީހެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ރެކްރޫޓް ކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައިއެސްގެ ޚުރަސާންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސެލްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުން މީހަކު އެގައުމަށް ފޮނުވި ކަމަށެވެ. އެއީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ދިވެހިން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޚުރަސާންގައި ގާއިމްވުމުން އިތުރު ދިވެހިން އެ ގައުމަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް އޭނާ ރާވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީން އަކީ އެމެރިކާއިން ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް