ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:38
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯ
މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރަން ނުނިންމާ: މިފްކޯ
 
މިހާރުވެސް މިފްކޯއިން ދުވާލަކަށް އެވްރެޖުކޮށް 450 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މަސް ގަނޭ
 
މަަސްވެރިން އަތުން ގަނެފައިވާ މަހަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ
 
މަސް ގަންނަ އަގު ކިލޯއެއް 17 ރުފިޔާއިން 25 ރުފިޔާއަށް ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަ އަގު ކުޑަކުރަން ނޫޅޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެ ކުންފުނިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މަސް ގަންނަ އަގު ރިވިއު ކުރުމަށް މިފްކޯއިން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ ޚަބަރުތައް ފަތުރަމުންދާތީ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އެގޮތުން، މަހުގެ އަގު ބޮޑުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގައި މަސްވެރިން އަތުން މަސް ގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެ އަގު އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުޑަކުރަން ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް މިފްކޯއިން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ޔަގީންކަން ދީފައެވެ.

މަސް ގަންނަ އަގު ކިލޯއެއް 17 ރުފިޔާއިން 25 ރުފިޔާއަށް ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ. މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމީ ޔޫރަޕުގެ މާކެޓަށް ވިއްކާ މަހުން ނަގާ 22 އިންސައްތައިގެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތައް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ކުރިއަށްގޮސްފައިވާތީއެވެ. އަގު ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަމުން ދަނީ ކިލޯއެއް 25 ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement

އެ ކުންފުނިން މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި އެ އަގު ރިވިއު ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއެކު ސީދާ މަޝްވަރާތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސްކިރުމަށްފަހު އަގު ނުދެވި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސް ކުރުމަށް މަައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިފްކޯއިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފްކޯއިން ވަނީ މަަސްވެރިން އަތުން ގަނެފައިވާ މަހަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ދީފައެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރިނަމަވެސް މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދުވާލަކަށް އެވްރެޖުކޮށް 450 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ މަސް މިފްކޯގެ ސެންޓަރުތަކާއި ބޯޓުތަކުން ގަންނަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަންބޮޑުވުންތަކަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި