ކ. މާލެ
|
3 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:46
މާލެ ސިޓީއައް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުން -- ވަން ފޮޓޯ/
މާލެ ސިޓީއައް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުން -- ވަން ފޮޓޯ/
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
މެދުރާއްޖެއަށް ވަރަށް ވިއްސާރަ، މާލެ ފެނު އަޑީގައި
 
މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މާލެ އަތޮޅު ހިމެނޭހެން، ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރަފައި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި، މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ހެނދުނު ލަފާކުރި ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅަށް ގުގުރުމާ އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ އެވެ. އެއާއެކު ހުދު ސަމާލު މެޓް އޮފީހުން އޭރު ނެރުނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ގަޑިއިރެއް ފަހުން މެޓް އޮފީހުން ވަނީ މާލެ އަތޮޅު ހިމެނޭހެން، ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރަފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ އަތޮޅުތަކުގެ މަތީގައި ބޯކޮށް ވިއްސާރަ ވިލާތައް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް މެޓް އިން ބުނެ އެވެ.

މިއާ އެކު، މިއަދު ހެނދުނު 7 ޖެހި އިރު މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެން ފެށުމާއެކު، މަގުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފެން ހެދިފަ އެވެ.

Advertisement

މެޓް އިން ބުނި ގޮތުގައި މެދުރާއްޖެ އަދި އުތުރުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ އިރު، ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ގުގުރުން ވެސް އެކަށީގެން ވެ އެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މެޓުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވި ނަމަވެސް، އެހެން ހިސާބުތަކުގައި މަޑުވާނެ އެވެ. އަދި ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އުތުރު އަދި މެދު ރާއްޖޭގައި ތިން ފޫޓާއި އެއް ފޫޓާއި ދެމެދު ނަމަވެސް، ދެކުނުގައި ތިން ފޫޓާއި ފަސް ފޫޓުގެ ދެމެދުގައި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު އަދި މެދުރާއްޖެއަށް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވިއްސާރަ ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ނިމިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށް ރިކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ އަށެވެ. އެގޮތުން އެ ސިޓީއަށް 22.1 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވަނީ ވެހިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް