ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:37
އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން
އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން
އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކަކާއި އެކު އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
 
ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުދާތަކަކުން 80 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފަ
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ން ޑިސެމްބަރު 15 ގެ ނިޔަލަށް
 
ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ބަންޑްލް އޮފަރތައްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކަކާއި އެކު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ އިޔާ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަން ފެށީ ނޮވެމްބަރު 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި އެ ޕްރޮމޯޝަން ފެށުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ވަނީ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ސޭލް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މަރިޔަމް ޕަރުވީން އަބްދުލް ފައްތާހުއެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ން ޑިސެމްބަރު 15 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެެވެ. އަދި މި ސޭލް ކުރިޔަށްދާނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަދި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގަ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުދާތަކަކުން 80 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ބަންޑްލް އޮފަރތައްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް