ކ. މާލެ
|
2 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:42
ބޮވެން ވެސްޓް ހޭމްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ބޮވެން ވެސްޓް ހޭމްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް
އާސެނަލް ލީގު ކަޕުން ކަޓައިފި، ޒިންމާ ނެގީ ކޯޗު އާޓެޓާ!
 
ވެސްޓް ހޭމް އަތުން ބަލިވީ 3-1 ން

މިސީޒަންގައިވެސް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އާސެނަލް އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުން ކަޓައިފިއެވެ.

އާސެނަލް ލީގު ކަޕް (ކަރަބާއޯ ކަޕް) އިން ކެޓީ ހަތަރުވަނަ ބުރުންނެވެ. އެއީ 3-1 ން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެގެންނެވެ. މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކަށް އެގާރައިގަ ނުހިމަނާ ނިކުއިން މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނިޓްގައި އާސެނަލް ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ގޯލް ވަނީ އެޓީމްގެ ވައިޓް އަތުން ނެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ވެސްޓް ހޭމްއިން ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖެހިއެވެ. ލަނޑު ޖެހީ ކުޑޫސް އެވެ. އަދި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބޮވެންއެވެ. އާސެނަލް އަށް މެޗުގައި ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހުނީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. ބެންޗުން ފުރުޞަތު ދިން ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް ލަނޑު ޖެހީ ފަބިއޯ ވިއެއިރާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައެވެ.

މެޗަށްފަހު އާސެނަލް ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި, ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ އޭނާ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ކުރީ ތަފާތު ގޭމެއް ކުޅެން ކަމަށާއި, އެކަމަކު ކާމިޔާބުނުވި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ހެދުނު ގޯސްތައް ރަނގަޅުކޮށް ދެން ތައްޔާރުވާންވީ ލީގުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް