ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:43
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑާއެކު މެސީ އާއި ޑޭވިޑް ބެކަމް
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑާއެކު މެސީ އާއި ޑޭވިޑް ބެކަމް
ފޭސްބުކް
މެސީ
މެސީގެ ކާމިޔާބީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާނަން: ބެކަމް
 
އަހަރުމެން ރަނގަޅު ޕާޓީއެއް ބާއްވާނެކަން ޔަގީން: ބެކަމް

އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ލަޔޮނަލް މެސީ ހޯދުމުން އެކަން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާނެ ކަމަށް އިންޓަމިއާމީއިން ބުނެފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ މިއާމީ ކުލަބުގެ އެއް ހިއްސާދާރު ކަމަށްވާ އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް އެވޯޑް ހަފުލާގައި ބުނީ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށްދޭ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް މެސީ ހޯދުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަކީ މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިއެއް. އޭނާ ދިރިއުޅެނީ އަހަރުމެންގެ ސިޓީގައި ކަމަށް ބުނުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަމެއް. އޭނާގެ ޓީމު މޭޓުންނާއި އާއިލާއާއެކު އޭނާ ގަޔާވާ ގޮތަކަށް މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރާނެ. އަހަރުމެންނަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން މިއާމީގެ ސްޓައިލްގައި މި ކާމިޔާބީ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން، އަހަރެންނަށް ޔަގީން އަހަރުމެން ރަނގަޅު ޕާޓީއެއް ބާއްވާނެކަން އޭނާ އަށް
ބެކަމް

ބެލޮންޑީއޯ އަށް ވަނަ ފަހަރަށް މެސީ ހޯދުމަކީ އަތުނުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރެކޯޑެކެވެ. އޭނާ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނައިން އެވޯޑް ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ހޯދިފައިވަނީ އެންމެ ފަސް އެވޯޑެވެ. ފްރާންސްގައި ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި މެސީ އަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް އެވޯޑް އިންތިޒާމް ކޮމިޓީން ހަމަޖެއްސީ ވެސް ބެކަމް އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފްރާންސްގެ ޕެރިހަކީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ތަނެއް ކަމަށާއި އެއީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލި ފަސްގަނޑު ކަމަށެވެ. އަދި ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅުނު ދުވަސްވަރު އޭނާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާއިން ގިނަ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ހާއްސަ ހަފުލާތަކެއް ވެސް ބޭއްވި ކަމަށާއި ޕެރިހުގައި މެސީ އަށް އެވޯޑް ހަވާލުކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމުން އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށެވެ.

މެސީ އަށް ވޯލްޑްކަޕް ލިބުނީ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެކުލަބުން ވަނީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން އެކަން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން އުޒުރުވެރިވެފަ އެވެ. މިހެންވެ މެސީ ބުނީ އޭނާ އަކީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން ކުލަބުގައި އެކަން ފާހަގަ ކުރަން ފުރުސަތު ނުލިބުނު އާޖެންޓީނާގެ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް