ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:46
ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިރްޒާ ފަޚުރުލް އިސްލާމް އަލަމްގިރު
ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިރްޒާ ފަޚުރުލް އިސްލާމް އަލަމްގިރު
ރޮއިޓާސް
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރުކުރުން
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަލަމްގިރު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
15 އަހަރު ވަންދެން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ހަސީނާގެ ފުށުން ފެންނަނީ މަގާމުގައި ދެމިތިހުރުމަށް ވާދަވެރިން އިނދަޖައްސާލަން އަޒުމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންޒަރު

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ގައުމުގައި ނުތަނަވަސްކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިދިކޮޅު ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މިރްޒާ ފަޚުރުލް އިސްލާމް އަލަމްގިރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މީގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޑާކާގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި ބޮޑު މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އަލަމްގިރު ގެންދިޔައީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހަކާއި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި އެކަކު މަރުވި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ސުވާލުތަކަކަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި މިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާގެ ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ބީއެންޕީން ވަނީ ހަސީނާ މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިހާބުތައް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހަސީނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލާފަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅު އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވި އިރު، މިއީ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެގައުމުގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާ އެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ފުލުހުން ގަދަކަމުން ނުފޫޒު ފޯރުވައި ކަރުނަ ގޭހާއި ރަބަރު ބުލެޓް ޖެހުމުންނެވެ. ބީއެންޕީން ބުނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަލާ ދެންދެން އެއްވުން ސުލްހަވެރިކޮށް ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަނީ ހަސީނާގެ އިސްތިއުމާރީ ޓެކްޓިކްސްއާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު އިސް ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރުމާ އެކު ބީއެންޕީން ވަނީ މުޒާހަރާގެ ހަޅުތާލުތަކައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

މި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބަންގްލަދޭޝް އިތުރަށް ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ބެލެހެއްޓުމުގައި 15 އަހަރު ވަންދެން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ހަސީނާގެ ފުށުން ފެންނަނީ މަގާމުގައި ދެމިތިހުރުމަށް ވާދަވެރިން އިނދަ ޖައްސާލަން އަޒުމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މަންޒަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް