ކ. މާލެ
|
29 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:11
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕޮލިސް
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
މެއި 6ގެ ހަމަލާ: ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި މީހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
 
ރައީސް ނަޝީދު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު އެތަނަށް ފޮނުވި ޕޮލިހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވޭ
 
ހަމަލާގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހެކިވެރިއަކަށް އަނިޔާވި

މެއި 6 2021 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މެއި 6 2021 ގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ތަހުމީން އަހުމަދު އަދި އަލީ ހައިޝަމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމް އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، ގޮވާތަކެތި އެހެންތަނަކަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވިދިނުމުގެ ދައުވާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޖާޒު އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ރޭވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި ކުށެއްކޮށްފައިވާ މީހަކު ފިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަހުމީން އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއިދުކުރުމުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

މެއި 6ގެ ހަމަލާގައި ފަހުމީ އަލީގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އިރު، މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ. އަދި އިސްހާގުގެ މައްޗަށް ވަނީ ގޮވާތަކެތި އެހެންތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ ދައުވާއާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާ ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މުހައްމަދު ނާޒިމް ފިޔަވައި ބާކީ ތިބި އެންމެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްގެންނެވެ. ނާޒިމް ބައިވެރިވެފައިވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރެގެންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 6 މެއިގެ ހަމަލާގެ މަންޒަރު ދުށް އަދި އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޝާތިރުއެވެ. ހެކިބަސް ދެމުން ޝާތިރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރަބަންދު ގަޑި ޖެހޭތީ ދިޔަ މަގުމަތީގައި އެވަގުތު ހުރީ މަޖީދީ މަގު، އިބްރާހިމް މިސްކިތާ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރަށްޓެއްސަކާ އެކު ބޭސް ގަނެގެން ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގޯޅިއާއި ހިސާބުން ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާތަން ފެނުނު ކަމަށެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ބުނީ ރައީސް ނަޝީދު ވަޑައިގަންނަވާތީ މަޑުކުރައްވަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، މަޑުކުރީ ކެނެރީގެ ހުންނަ ގޯޅީގެ މަޖީދީ މަގުގަައި ހުންނަ އަތަމާ ޕެލަސް ކުރިމަތީގައި ކަމަށެވެ. ހެކިވެރިޔާ ބުނީ އަޑެއް އިވިފައި އެއްޗެއް ގޮވި ކަމަށާއި، ހައިރާންކަން ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދު ފުސްވެފައި އެއްވެސް މަންޒަރެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސައިކަލު ފަހަތުގައި އިން އިރު އެއްޗެއް ޖެހުނު ކަމަށާއި، ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ފޫއަޅުވާލާފައި ޖެހުނު އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ލޭ އައިސްފައި ހުރި ކަމަށެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ބުނީ އެއްޗެއް ޖެހިފައި ބަނޑުން ތަންކޮޅެއް ކަފައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ފުރާނައަށް ނުރައްކާނުވީ އެތެރެއަށް އެތިކޮޅު ވަދެފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަލާކުވިތަން ރަނގަޅުވާން ދެތިން މަސް ނެގި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދެވަނަ ހެކިވެރިއަކަށް ހާޒިރުކުރެވުނީ ޕޮލިހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުހައްމަދު ނާވީއެވެ. ހެކިވެރިޔާ ބުނީ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ ކޮމާންޑް ސެންޓަރުން ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮމާންޑް ސެންޓަރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އެއްޗެއް ގޮވައިގެން އުޅޭ ކަމާއި، ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އަނިޔާ ލިބިގެން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމެވެ. ހެކިވެރިޔާ ބުނީ މައުލޫމާތު ލިބިގެން އޭނާއާއި އޭނާގެ ބަޑީ ދިޔައީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވުނީ 8:28 ހާއިރު ކަމަށާއި ސީދާ ގަޑިއެއް ހަނދާނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އޭޑީކޭ އެމަރޖެންސީ އަށް ދިޔަ ކަމަށާއި، 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު އޮޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަށް އަނިޔާ ލިބިގެން ފަތުރުވެރިއަކު ވެސް ގެނައި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވިދާޅުވީ ހެކިވެރިޔާ އާދަމް މުހައްމަދު އާދީއްތަ ދުވަހު ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެވޭނެކަން ކުރިން އަންގާފައިވާތީ އެހެން ހެކިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު ހައިލަމަށް ގަޑި ކިޔާފައިވާ ކަމަށާއި، ހައިލަމް ފޯނު ނުނަގާތަކީ ސަބަބެއް އެނގިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް