ކ. މާލެ
|
28 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 08:34
އަޔާދީ ތަކާފުލް
އަޔާދީ ތަކާފުލް
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް
އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ ހޯމް ކޮންޓެންޓް ޕްލޭނެއް ނަގައިގެން، ޓީވީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
 
ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް، 50 އިންޗީގެ ސްމާޓް ޓީވީއެއް ލިބޭނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10އާ ހަމައަށް
 
އަޔާދީން ހޯމް ކޮންޓެންޓްގެ 3 ޕްލޭނެއް ވަނީ ތަައާރަފުކޮށްފައި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ, އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ ހޯމް ކޮންޓެންޓް ޕްލޭން ނަގައިގެން ޓީވީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10އާ ހަމައަށެވެ. އަޔާދީގެ ހޯމް ކޮންޓެންޓް ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލޭނެއް ނަގާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

އަޔާދީން ހޯމް ކޮންޓެންޓްގެ 3 ޕްލޭނެއް ވަނީ ތަައާރަފުކޮށްފައެވެ. އެއީ ހޯމް ކޮންޓެންޓް ތަކާފުލް ޕްލޭނާއި އަހަރެންގެ ހިޔާ ޕްލޭނާއި, ހިޔާވަހި ޕްލޭނެވެ.

މި ހުރިހާ ޕްލޭނަކީވެސް ކުޑަ އަގެއްގައި ނެގޭ ޕްލޭންތަކެކެވެ. އަދި މި ޕްލޭންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު އެލައިޑް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށްވެސް ނެގޭނެއެވެ.

މި ޕްލޭންތައް ނެގުމުގެ އިތުރުން، އެލައިޑުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓު ޝެއާކޮށް, އެލައިޑް ޓެގް ކުރުމަކީވެސް ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތެކެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އެލައިޑުން ވަނީ 50 އިންޗީގެ ސްމާޓް ޓީވީއެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް