ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 05:29
Hussain Mohamed Latheef
Hussain Mohamed Latheef
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އޭދަފުށީ ކަޕް
އޭދަފުށީ ކަޕް ފައިނަލް: ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކަށް ސެމްބެ
 
މިއީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތް

ރެޑްވޭވް އޭދަފުށީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކަށް އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

މިއީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ކުޅިވަރުގެ މިފަދަ މުބާރާތެއް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަން ސެމްބެ ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗަށް ސެމްބެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނު އެވެ.

ސެމްބެއާއެކު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މުބާރާތް ސްޕޮންސާކުރާ ރެޑްވޭވް ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ސަލީމް އާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވެސް މިއަދު އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އޭދަފުށީ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ އެރަށުގައި ތައްޔާރުކުރި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމް ހުޅުވަން ކުޅޭ މުބާރާތެވެ. އަދި މިއީ އަތޮޅުތެރޭގައި މުޅިން އަލަށް ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ކުޅޭ ފުރަތަމް މުބާރާތެވެ. މިމަހުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން ހަތަރު ޓީމު ވާދަކުރި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ވެލާ ސިޓީ އާއި ހުސްސޮންގުން ޓީމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 30000ރ. އެވެ. ރަނައަޕް ޓީމަށް 20000ރ. އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރުންގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މުއާސަލާތީ ކުންފުނި އުރީދޫ އާއި ކުޅިވަރު ސާމާނު ވިއްކާ އޮބިއޮން އާއި ގްރަފިކާ އާއި އެލްމޮބައިލް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް