ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 07:11
މެޗަށްފަހު ޖެސޫސް އުފާ ފާޅުކުރަނީ؛ ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
މެޗަށްފަހު ޖެސޫސް އުފާ ފާޅުކުރަނީ؛ ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޖެސޫސްގެ ރެއެއް، އާސެނަލް މޮޅު!
 
ސެވިއްޔާ އަތުން މޮޅުވީ 2-1 ން

ގެބްރިއެލް ޖެސޫސްގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާސެނަލްއިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ހަ އަހަރަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ޖާގަހޯދި އާސެނަލްއިން, ހަތް ފަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސެވިއްޔާ ބަލިކުރީ 2-1 ނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އާސެނަލްއަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދައިދިނީ ގަބްރިއެލް މާޓިނެލިއެވެ. އެކަމަކު އެ ލަނޑުގައި އެންމެބޮޑު ހިއްސާއެއްވީ ޖެސޫސްއެވެ. ޖެސޫސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތުން އޭނާގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދިނެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި ރައިސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީވެސް ޖެސޫސްއެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް އޭނާއެވެ. ޖެސޫސް ވަނީ މިސީޒަންގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުގައިވެސް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގައި އަނިޔާވެ ޖެސޫސް ބަދަލުކުރަން ޖެހުމަކީ ކޯޗު އާޓެޓާއަށް އޮތް ބޮލުގައި ރިހުމެކެވެ. އާސެނަލް އިން ދެ ލަނޑު ޖެހިފަހުން ނެމަންޖާ ގުޑޭލްއެވެ. މިލަނޑާއެކު އާސެނަލްއަށް ޕެރަޝަރ ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ނަތީޖާ ހިފެހެއްޓިއެވެ.

މިމެޗުގެ ކުރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އާސެނަލް ވަނީ 2-1 ން ލެންސް އަތުން ބަލިވެފައެވެ. އާސެނަލް އޮތީ ތިން މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައެވެ. ދެވަނާގައި އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު ލެންސް އެވެ. ސެވިއްޔާ އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް