ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:51
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޗެކިން ކުރިއަށް ދަނީ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޗެކިން ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްވިޓަރ
ޗައިނާ މީހާގެ މައްސަލަ
އެއަރޕޯޓު ތެރެއަށް ކުޅުޖަހާ އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫކުރި ޗައިނާ މީހާ އިމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޗައިނާ މީހާ ވަނީ އިމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައި

އެއަރޕޯޓު ތެރެއަށް ކުޅުޖަހާ އެހެން މީހުނަށް އުނދަގޫކުރި ޗައިނާ މީހާ އިމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެއަރޕޯޓު ތެރެއަށް ކުޅުޖަހާ އެހެން މީހުނަށް އުނދަގޫކުރި ޗައިނާގެ އަންހެނަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނަސްފައިވެއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާ އަންހެން މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، އެހެން މީހުންނަށް އުދަނގޫ ވާގޮތަށް އެއާޕޯޓު ތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށް ތަންތަނަށް ކުޅުޖެހުންފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާތީކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު އަންހެން މީހާ އެ ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް