ކ. މާލެ
|
20 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހުކުރު 12:11
ވޯލްޑް ކަލިނަރީ އެވޯޑު ހަފްލާގެ ތެރެއިން
ވޯލްޑް ކަލިނަރީ އެވޯޑު ހަފްލާގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޔޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަލިނަރީ ޓްރެއިނިންގ އިސްޓިޓިއުޓަކަށް އަނެއްކާވެސް އެމްއެންޔޫ
 
2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް މި އެވޯޑު ކާމިޔާބު ކުރި
 
މި އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމަށް

ކަލިނަރީ ނުވަތަ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު، "ވޯލްޑް ކަލިނަރީ އެވޯޑް" ގައި މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ރަނގަޅޫ ކަލިނަރީ އިންސްޓިއުޓްގެ އެވޯޑު އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި އެވޯޑު ލިބިފައިވަނީ އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމަށެވެ. މިއީ އެ ފެކަލްޓީން މި އެވޯޑު ކާމިޔާބު ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން އެ އެވޯޑު ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މިއަހަރުގެ އެވޯޑުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދޭ މޮރިޝަސްގެ ދެ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން އެމްއެންޔޫއާ ވާދަކުރިއެވެ. އެމްއެންޔޫއަށް މި އެވޯޑު ލިބުނީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގައި ކުރާ މަސައްކަތާއި، އެދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ކުރިއެރުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މި އެވޯޑު ދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅީ އާއްމުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓަކުންނެވެ.

1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ ވޯރލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯރޑްސް ސިލްސިލާގެ ބައެއް ކަމުގައިވާ ވޯރލްޑް ކަލިނަރީ އެވޯރޑްސް ދޭން ފަށާފައިވަނީ 2020 އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. ވޯރލްޑް ކަލިނަރީ އެވޯރޑަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ އެވޯރޑެކެވެ. މިއެވޯރޑްގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކިއެކި ޤައުމުތަކާއި ސަރަޙައްދުތަކުން ހޮވާލެވޭ "ބެސްޓް ރޫފްޓޮޕް ރެސްޓޯރަންޓް"، "ބެސްޓް ކަލިނަރީ ފެސްޓިވަލް" އަދި "ބެސްޓް ފައިން ޑައިނިންގ ހޮޓެލް ރެސްޓޯރަންޓް" ހިމެނެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް 1987 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ އެފްއެޗްޓީއެސްއަކީ ރާއްޖޭގައި މިދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރާ އެންމެ ދުވަސްވީ މުއައްސަސާއެވެ. އެފްއެޗްޓީއެސްއިން ކިޔަވައިދޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހައުސްކީޕިންގ، ފްރަންޓް އޮފީސް، ޕެޓިސެރީ، ކަލިނަރީ އާރޓްސް، ޓުއަރ ގައިޑިންގ، އަދި ޓޫރިޒަމް އާއި ހޮސްޕިޓާލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިދާއިރާތަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 އަކުން ފެށިގެން، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް، ބެޗެލަރ ޑިގްރީ، އަދި މާސްޓަރ ޑިގްރީއާއި ހަމައަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

ވޯލްޑް ކަލިނަރީ އެވޯޑްސްގައި އިންޑިއަން އޮޝަން ކެޓަގަރީން ބެސްޓް ކަލިނަރީ ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓުގެ އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާއިރު މި ސަރަހައްދުގެ ބެސްޓް ކަލިނަރީ ޑެސްޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑު ވެސް ލިބުނީ ރާއްޖެއަށެވެ. މި ކެޓަގަރީން ރާއްޖެއާ ވާދަކުރީ ސީޝެލްސް އާއި މޮރިޝަސް އާއި ރީޔޫނިއަން އައިލެންޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް