ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 14:52
ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނާއި އެކު
ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނާއި އެކު
ވޮއިސް އޮފް ކޮނޑޭ
ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނާއި އެކު
"ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ފަލަސްތީނާއި އެކު" މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ވަކި މިންވަރެއް ހަދިޔާކުރުން
 
ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަންޑް ފޮށިތައް ބެހެއްޓުން
 
މި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން

އަންގާރަ ދުވަހު ގއ.ކޮނޑޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ހަރަކާތުން 56،550 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ނަސްރު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ނަސްރު ވިދާޅުވީ، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެންކަމަށް ނަސްރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަސްރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ކޮނޑޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވާއި ހިންގާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފަންޑް ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ވަކި މިންވަރެއް ހަދިޔާކުރުމާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ އަންހެން ކަނބަލުން އިސްނަގައިގެން ހެދިކާ މައުރަޒެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށް ނަސްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީގެ ފަރާތުންވެސް ހެދިކާ މައުރަޒެއް ބާއްވާފައިވާކަން ނަސްރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ހުރިހާ ހަރަކާތްތައްވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފާވާކަން ނަސްރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮނޑޭ އަކީ އާބާދީގެ ގޮތުން ކުޑަ ރަށެއް ނަމަވެސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަދި ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް