ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުދަ 13:56
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާއި، ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާއި، ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަ ކުއްޖެއް ބަލިވެ އިނުން
ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި 18 އަހަރުނުވާ ކުއްޖެއް ބަލިވެ އިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
 
އެމީހާ ހައްޔަރުކުރީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިމަހުގެ 14 ގައި

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި 18 އަހަރުނުވާ ކުއްޖެއް ބަލިވެ އިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގއ. ގދ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ހިމެނޭހެން ދެކުނަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 6 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 14 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްވާތީ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހިއްސާކޮށްފައިނުވެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެއީ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ 220 މައްސަލަަ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އޯގަސްޓު މަހު އެކަނި ވެސް ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅުންހުރި 96 މައްސަލަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 18 މައްސަލައަކީ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް