ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:34
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމުގެ ގޯލްކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ތިބައޫ ކޯޓުއާ
ކޯޓުއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަނީ
 
މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފިޓްކޮށް ހުރެ ކުލަބުގައި މޮޅަށް ކުޅެން ތައްޔާރުވުން

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ބްލެޖިއަމްގެ ގައުމީ ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ވިސްނަން ފަށައިފި އެވެ.

ސްޕޭނުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ކީޕަރު ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް މިކަން އިއުލާނުކުރުން ފަސްކުރަނީ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

ކޯޓުއާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފިޓްކޮށް ހުރެ ކުލަބުގައި މޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށްވެ އެވެ. ދާދި ފަހުން އޭނާ އަށް ކުލަބުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވަނީ ހަމަހެއްހާ ދުވަހު ނުކުޅެ ހުންނަންޖެހިފަ އެވެ. ކޯޓުއާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިގުދެމޭ އަނިޔާ ކުރިމަތިވުމަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަދަ ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ކުލަބެއްގައި ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު ހުރެކެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ހުއްޓާލަން ނިންމަނީ މެޗުތަކުގެ އަދަދު މަދުކޮށް، ކުލަބަށް ހުސްވާން ބޭނުންވާތީ އެވެ.

އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޗެލްސީ އަށް ވެސް ކުޅުނު ކޯޓުއާ އަކީ މޮޅު ކީޕަރެކެވެ. އޭނާ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގެ މޮޅު ކީޕަރުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އޭނާ ދައްކުން އަންނަ ކުޅުން މޮޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް