ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:21
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ މެގުއާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހެރީ މެގުއާ
ރޮއިޓާރސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑުގައި އަހަރެންގެ މަގާމު އަލުން ހޯދަން: މެގުއާ
 
އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާ އަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، އެ ޓީމަކީ އޭނާ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓީމު ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާގެ މަގާމު އަލުން ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ބުނެފި އެވެ.

މި ސީޒަނަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުރިމަތިލީއިރު، ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ނިންމީ މެގުއާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑު އަތުލުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ކެޕްޓަންކަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއާ އެވެ. އެއާއެކު މި ސީޒަންގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ މެގުއާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ކުލަބުން ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މެގުއާ ހޯދުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވެސްޓް ހޭމްގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ބަަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހުށަހެޅުމާއެކު، ދެ ކުލަބުގެ ދެމެދުގައި އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނު ނަމަވެސް، ވެސްޓް ހޭމަށް ބަދަލުވާން މެގުއާ ބޭނުންނުވީ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން މެގުއާ ބުނީ، ވެސްޓް ހޭމަށް އޭނާ ބަދަލު ނުވީ ދެ ކުލަބާއި، ޚުދު އޭނާ އަށް ވެސް އެކަމަށް އެއްބަސް ނުވެވުމުން ކަމަށެވެ. ވެސްޓް ހޭމް އަކީ މޮޅު އަދި ބޮޑު ކުލަބެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް އަދިވެސް އޮތީ ޔުނައިޓެޑަށް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ އެ ކުލަބުގައި އޭނާގެ މަގާމު އަލުން ހޯދަން ކަމަށް ވެސް މެގުއާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުގައި އޭނާ އަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި، އެ ޓީމަކީ އޭނާ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓީމު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑުގައި ލިބިފައިވާ ފުރުސަތުތައް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ލެއިސްޓަރ ސިޓީ ދޫކޮށް އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހަރު ޔުނައިޓެޑުން އޭނާގެ ސޮއި ހޯދީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑާއެކު އޭރު މެގުއާ ސޮއި ކުރީ ހަ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މެގުއާގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑުގައި ފެންނަނީ ވެސް ދަށް ކުޅުމެކެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 179 މެޗުގައި މެގުއާ ވަނީ ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ކަރަބޯ ކަޕެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމާ އެރިކް ޓެން ހާގް ހަވާލުވި ފަހުން މެގުއާ އަށް ފުރަތަމަ 11 އިން ފުރުސަތު ދެނީ މަދު މެޗުތަކެއްގަ އެވެ. ޓެން ހާގް ބުނާ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑުގައި މެގުއާގެ ޖާގަ އަލުން ހޯދުމަކީ މެގުއާގެ އަމިއްލަ ކަމެކެވެ. އެ ޖާގަ ލިބޭ މިންވަރަށް މެގުއާ މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ، އެ ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް