raajjemv logo
ސްޕައިސަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ސްޕައިސަރ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
 
ސާރާ ހަކަބީ ސޭންޑާސްވަނީ އާ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފަ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
1,980
ކ. މާލެ |
22 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 07:04
ސްޕައިސަރ އިސްތިއުފާދެއްވީ އިދާރާއަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަކަށް އިހުތިޖާޖް ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން
ގޫގުލް

ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ޝައުން ސްޕައިސަރ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ސްޕައިސަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިތުރު ބޭފުޅަކު ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް  އައްޔަން ކުރެއްވުމުން އެކަމާ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސްޕައިސަރ އަދާކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ އެއްބައި އަދާކުރެއްވުމަށް އެ މަގާމަށް ހޮއްވެވީ ވޯލް ސްޓްރީޓް ފައިނޭންސަރ އެންތޮނީ ސްކެރަމޫޗީ އެވެ.

މި ބަދަލު ގެނެސްފައި މި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް  ރަޝިއާއިން ނުފޫޒް ފޯރުވި ކަމުގެ އަދި ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމާ ގުޅުންތަކެއް އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތައް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި އުމުރުފުޅުން 45 އަހަރުގެ ސްޕައިސަރ ވަނީ ޓްރަމްޕް ސްކެރަމޫޗީ އައްޔަން ކުރެއްވުމުން އެކަމާ ނުރުހުންފާޅުކުރައްވައި ދެކޮޅު ހައްދަވައި އެއީ" ބޮޑު ގޯހެއް" ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ސްޕައިސަރ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނުގެ ނައިބަކަށް ހުންނެވި ސާރާ ހަކަބީ ސޭންޑާސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް