ކ. މާލެ
|
10 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:20
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން ޕެރަ އެތުލީޓުންނާއެކު ވީލްޗެއާ ބާސްކެޓުބޯޅަ ކުޅުއްވަނީ
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން ޕެރަ އެތުލީޓުންނާއެކު ވީލްޗެއާ ބާސްކެޓުބޯޅަ ކުޅުއްވަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް
ޕެރަލިމްޕިކްސްގެ ޓިކެޓް ލޯންޗްކުރުމަށް ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން ވީލްޗެއާ ބާސްކެޓު ކުޅުއްވައިފި
 
މީގެ އިތުރުން މެކްރޮން ވަނީ ޕެރާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުއްވައި، އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ކޮލިފައިވި ބައެއް ޕެރާ އެތުލީޓުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައި

އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި އޮންނަ ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން ވީލްޗެއާ ބާސްކެޓު ކުޅުއްވައިފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ވެރި ރަށް ޕެރިހުގައި އޮތް އެ އިވެންޓުގައި މެކްރޮން ވަނީ ޕެރާ އެތުލީޓުންނާއެކު ބާސްކެޓު ކުޅުއްވައިފަ އެވެ. މި ޙަރަކާތަކަކީ ޕެރިސް އާއި ޕެރިސް 2024 ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތެކެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި ވަނީ ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ޓިކެޓު ވިއްކުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ އޮފީސް ވެސް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެކްރޮން ވަނީ ޕެރާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުއްވައި، އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ކޮލިފައިވި ބައެއް ޕެރާ އެތުލީޓުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މެކްރޮން ވިދާޅުވީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް އިންތިޒާމް ކުރުމަކީ ފްރާންސް އިން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، 100 ޔޫރޯއަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ޓިކެޓް ގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ގޭމްސްގައި މޮޅެތި އެތުލީޓުން ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފްރާންސްގެ 300 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށާއި، މިއީ އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެތުލީޓުން ފްރާންސް އިން ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް މެކްރޮން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި ވަނީ 12 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ 28 އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހަށް ގޭމްސް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން 4،400 އެތުލީޓުން ފްރާންސްގައި އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުވާނެ އެވެ. ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި 22 ކުޅިވަރެއް ހިމެނޭއިރު، ގޭމްސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 20 ސަރަހައްދެއްގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް