ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 13:47
އަފްޣާނިސްތާނަށް އައި ބިންހެލުން ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ 5.6 ގެ ބާރުމިނުގައި
އަފްޣާނިސްތާނަށް އައި ބިންހެލުން ރެކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ 5.6 ގެ ބާރުމިނުގައި
ރޮއިޓާސް
އަފްޣާނިސްތާން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހުޅަނގު އުތުރަށް 5.6 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
 
ފުރަތަމަ ޖީއެފްޒެޑުން ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ހުރީ 6.2 ކަމަށް ރިޕޯޓްކުރި ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ 5.6 އަށް ބަދަލުކޮށްފައި

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހުޅަނގު އުތުރަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު 5.6 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ރިސާޗް ސެންޓަރު ފޯ ޖިއޯސައިންސް (ޖީއެފްޒެޑް) ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ފުރަތަމަ ޖީއެފްޒެޑުން ބިންހެލުމުގެ ބާރުމިން ހުރީ 6.2 ކަމަށް ރިޕޯޓްކުރި ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ 5.6 އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 10 ކިލޯމީޓަރު (6.2 މޭލު) އަޑިންނެވެ.

ބިންހެލުމުގެ މައި މަރުކަޒާއި އެ ސަރަހައްދަށް ކުރި އަސަރު އަދި ވެސް މުޅިން ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީތަކާއި ޑިޒާސްޓާ ރެސްޕޮންސް ޓީމްތައް ހައި އެލާޓްގައި ތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ދެނެގަނެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނަށް ބިންހެލުން އައުން މަދުކަމަށް ފާހަގަވެފައި ވީނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދަކީ ބިންހެލުންތައް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ސަރަހައްދު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ.

މި ބިނެހެލުމާއި ގުޅިގެން ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން އަދި މާގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް