ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:34
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ކޯޕަންހޭގަން މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބަޔާންގެ ފޯމު ގޯސްވުމުން ޓުޗެލް ނުތަނަވަސް ވެއްޖެ
 
އޭނާ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކޯޕަންހޭގަން، އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައި ނުވާ ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ކޯޕަންހޭގަންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ފޯމު އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ނެތުމުން ތޯމަސް ޓުޗެލް ނުުތަނަވަސްވެއްޖެ އެވެ.

ޗެމްޕިއަންްސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަޔާން ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. މިވަގުތު ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ވެސް ބަޔާން އެވެ. އެހެންކަމުން، ކޯޕަންހޭގަން މެޗުން މޮޅުވެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް އޮންނާނެ އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓުޗެލް ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިދިކޮޅަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ކުޅެން އޮތްކަމަށްވީ ނަމަވެސް، އެ ޓީމަކަށް އޭނާ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ ކުލަބުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭނެ އެންމެ ވާދަވެރި އަދި ކާމިޔާބު ކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް މުބާރާތެވެ. އޭނާ ބުނީ މި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ދާނީ ފަހަރަކު ފިޔަވަޅަކުން ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވަނީ ކޯޕަންހޭގަން އިން ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމުގެ ވާހަކަ އަށް ވެސް އަލި އަޅުވާލައިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކޯޕަންހޭގަން، އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔާނުން ނިކުންނަން ޖެހެނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޓުޗެލް ބުނީ މިވަގުތަށް އޭނާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އަދި ނުތަނަވަސްކަމަކީ ބަޔާންގެ ފޯމު އެއް ފެންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަން އުނދަގޫވެފައިވާ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޯޕަންހޭގަން އަކީ ނުރައްކާތެރި ޓީމެއް ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް އެ ޓީމުގެ މެދު ތެރެ އާއި ފޯވާޑްގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮންނަ ކަމަށް ޓުޗެލް ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބަޔާނުން އެ ޓީމުގެ ފޯމު އެއް ފެންވަރެއްގައި ދަމަހައްޓަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ވަގުތު ލިބޭ މިންވަރަކުން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކޯޕަންހޭގަންގެ ދަނޑުގައި ބަޔާނުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު، ރާއްޖެ ގަޑިން 12:00 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް