ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 09:11
ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދު
ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން ގޯސްވުން
މިއަދުވެސް ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވަނީ ހުދު ސަމާލު ނެރެފައި
 
ހުދު ސަމާލު ނެރެފައި ވަނީ މިއަދު 5:45 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 11:00 އާއި ހަމައަށް
 
މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކޮށް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފަ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

ހުދު ސަމާލު ނެރެފައި ވަނީ ށ.އަތިޅުން ފެށިގެން ވ.އަތޮޅަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައި ވަނީ މިއަދު 5:45 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 11:00 އާއި ހަމައަށެވެ.

Advertisement

މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން ކ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ.އަތޮޅަށް ރޭ ވައިޓް އެލަރޓް ނުވަތަ ހުދު ސަމާލު ނެރުނެވެ. އަދި މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރުކޮށް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް