ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 09:51
ސިރިޔާ ހަނގުރާމަ
ސިރިޔާ ހަނގުރާމަ
އަލްޖަޒީރާ
ތުރުކީ
ތުރުކީ އީޔޫގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކަމަކަށް އުންމީދެއް ނުކުރޭ: އުރުދުޣާން
 
ތުރުކީގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ އީޔޫއަށް ވީ ހުރިހާ ވައުދުތަކެއް ފުއްދަވާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އީޔޫން ވީ އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދަވާފައި ނުވާ ކަމަށް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި ތުރުކީ މިހާރު އީޔޫގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަމެއް އުއްމީދު ނުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޫނު މޫސުމުގެ ޗުއްޓީއަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު ޕާލަމެންޓްގައި ދެއްވި ތަގުރީރުގައި ތުރުކީގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ އީޔޫއަށް ވީ ހުރިހާ ވައުދުތަކެއް ފުއްދަވާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އީޔޫން ވީ އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދަވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އުރުދުޣާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ 60 އަހަރު ވަންދެން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ދޮރުމަތީގައި އިންތިޒާރު ކުރަމުން އާދެވިއްޖެކަމަށާއި، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އަންކާރާ މިހާރު އެއްވެސް ކަމަކަށް އުއްމީދު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އުރުދުޣާންގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި، ތުރުކީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާ ދިނުމުގައި ބްރަސެލްސްއިން ތުރުކީއާ މެދު ގެންގުޅެނީ "ބޭއިންސާފު" ނުބައި ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި އެކަން ބަދަލު ނުކޮށްފިނަމަ ތުރުކީގެ ކިބައިން އެއްވެސް ކަމެއް އުއްމީދު ކުރުމުގެ ހައްގު މުޅިން ގެއްލޭނެ ކަމަށް އޭނާ އިންޒާރު ދެއްވި އެވެ.

ތުރުކީވިލާތަށް އީޔޫގެ މެމްބަރަކަށްވުމުގެ ހައްޤު ނުދޭއިރު، އިތުރު ހުރަހެއް ކުރިމަތި ކުރުމަށް އީޔޫއިން އިންކާރުކުރި ނަމަވެސް، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޝެންގެން ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ތައް ރިޖެކްޓް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ތުރުކީ އިން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ޝެންގެން އޭރިއާއަކީ ޔޫރަޕްގެ 27 ގައުމެއް ހިމެނޭ ސަރަހައްދެކެވެ.

އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ވިސާ ނުދިނުމަކީ ބްރަސަލްސްއިން ތުރުކީންނާ ދެކޮޅަށް ސިއްރުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އޭޝިއާސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ތުރުކީ އަކީ އީޔޫގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން އުއްމީދުކުރަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. 1987 ވަނަ އަހަރު ރަސްމީކޮށް މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލީއިރު، 1999 ވަނަ އަހަރު އެ ޖަމާޢަތުގެ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރު އެކްސެޝަން މަޝްވަރާތައް ހުޅުވި ނަމަވެސް، 2016 ވަނަ އަހަރު އެ މަޝްވަރާތައް މަޑުޖެހި، ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ބްރަސެލްސް އިން އަންނަނީ އަންކާރާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އުރުދުޣާން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އީޔޫގެ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް ދަނީ ބެލްޖިއަމުން ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

ތުރުކީއަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ މެމްބަރަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ނުވާއިރު، އެކަމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ލަސްތަކެއް މިވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ތުރުކީން އީޔޫއާ އެކު މެމްބަރުކަން ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކުރިއެރުންތައް ލަސްވެ، ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަފާތު ހުރަސްތައް އެގައުމަށް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް